Månadsarkiv: november 2013

Inloggning på sidan

Nu finns möjlighet att logga in på sidan. Du kan använda t ex Facebook, Google, Yahoo, MSN, Hotmail m fl som inloggnings alternativ. Kolla menyn till vänster…

När du loggat in rekommendera jag att du redigerar din profil genom att klicka på ditt namn uppe till höger och klicka på Ändra din profil

Fiber till villan viktigt val

Ur SvD 2013-04-03

Är det värt att satsa 20 000 kronor för att få en fiberkabel indragen till villan? Och finns det risk att man låser in sig hos något företag med alltför dåliga och dyra bredbandstjänster? Det är frågor många villaägare nu står inför.
Under de senaste åren har utbyggnaden av fiberkabel varit intensiv i Sverige. I hyreshus och bostadsrättsföreningar har det dragits in fiber och sedan har de boende fått tillgång till en ny uppkopplingsform till internet.

Via fibern går det att få riktigt snabb nätförbindelse, 100 Mbit/s är inget ovanligt. Dessutom går det att ta in tv och ringa vanliga samtal via fiberkabeln.

– Lägenhetsmarknaden är nästan färdigbyggd nu. Däremot är det en lång resa kvar för villaägarna. Det är nog inte mer än ett par hundra tusen villor som har fiber och totalt finns det omkring 2 miljoner villor i Sverige, säger Henrik Forssell affärschef för Fiber till villa på Telia Sonera i Sverige.

Telia är vid sidan av stadsnäten den dominerande aktören på marknaden och nu är siktet inställt på villorna. Men jämfört med flerfamiljshusen är det en betydligt svårare nisch.

Företagen behöver ha avtal med varje enskild villaägare och dessutom är installationen mycket dyrare. I praktiken handlar det ju om att gräva ned en fiberkabel och dra den ända fram till huset.

Att dra in fiber kan kosta från 5 000 till över 30 000 kronor. Priset styrs bland annat av hur lång sträcka det är till huset som måste grävas upp för att lägga ned kabeln och hur många andra villaägare i området som installerar samtidigt. Ju fler det blir desto lägre blir kostnaden för grävföretag och andra installatörer.

Om det är värt pengarna eller inte kan man fundera mycket på. Det är ändå bara en av flera faktor som villaägarna måste väga in.

Här är några punkter att tänka på:

• Själva nätet. I allmänhet får man betala en engångsavgift för att få fiber till villan. Själva fibern är billig, det är grävarbetet som kostar.

Utrustningen ger nu ofta en teknisk möjlighet att få en anslutning på upp till 1 000 Mbit/s. Det är mer än vad någon i dag rimligtvis kan behöva, men kraven ökar snabbt och om det behövs högre hastighet om tio år räcker det att byta fiberomvandlaren inne i huset. Fibern kan ligga kvar i backen.

Att betala 20 000 kronor kan onekligen kännas dyrt, speciellt för den som inte själv är intresserad av att få snabbt bredband och är nöjd med den vanliga telefonen. Då kan man tänka på att fiber är en investering i infrastruktur, lite som att ansluta villan till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Även om man själv inte är intresserad kanske den som ska köpa villan en dag är det. Och det blir betydligt dyrare att dra in fiber på egen hand efteråt än att hänga på när andra gör det och grävmaskinerna är på plats.

Mikael Ek, vd för Svenska stadsnätsföreningen, hävdar att den som dragit in fiber får tillbaka investeringskostnaden tre till fyra gånger om när villan säljs. Men det är naturligtvis omöjligt att i dag veta hur en köpare om tio år värderar att en villa har fiberanslutning.

Den höga kostnaden avskräcker ändå många och därför lockar nätbolagen ibland med ett lägre pris mot att man binder upp sig och använder vissa tjänster i flera år. Det kan handla om fem till åtta år med samma leverantör och det kan i slutänden bli ett rätt dyrt alternativ.

• Villkoren i avtalen. Mattias Grafström, vd för Telekområdgivarna, påpekar att en del nätföretag försöker friskriva sig från skadestånd, fast de inte kan göra det när de träffar avtal med en vanlig konsument.

Det kan till exempel handla om att de inte vill betala skadestånd för extra kostnader som drabbar konsumenten för att de blivit försenade. För villaägaren kan det bli dyrt om fibern inte kommer som planerat. Då kan den tvingas teckna nya abonnemang på andra bredbands- och tv-lösningar.

Andra har otillåtna klausuler som tvingar villaägaren att betala en ofta orimlig schablonersättning om den vill häva avtalet. Det kan exempelvis hända om villaägaren tecknar avtal om fiber och sedan måste flytta innan fibern är dragen. Den som vill har alltid rätt att hoppa av så länge leverans inte har skett. Man ska då bara behöva betala för eventuella faktiska kostnader som leverantören redan haft.

• Rot-avdraget. En del nätbolag har låtit påskina att villaägaren kan få rot-avdrag för hela investeringen. Det är fel.

Enligt Skatteverket får man bara göra avdrag för den del av arbetet som sker på den egna tomten. I praktiken handlar det om grävarbetet och arbetet för att borra igenom väggen.

Även om alla i ett område betalar samma pris för att få fiber så kan avdragen skifta. Är det långt från huset till tomtgränsen blir arbetskostnaden och därmed avdraget större. Begär att få en specifikation på hur stor arbetskostnaden är just i ditt fall.

• Tjänsterna. Titta noga igenom hur många och vilka tjänsteleverantörer det finns att välja mellan hos det företag som ska sköta fibernätet. Det är tjänsteleverantören som säljer olika former av bredband, tv och telefoni via nätet.

Nätföretagen talar ofta om att de har ett öppet nät med många leverantörer. Men om utbudet är för smalt och med för dåliga priser blir också fiberanslutningen mindre intressant. En stor svårighet är förstås att det inte finns någon garanti för hur utbudet kommer att se ut om några år.

Är du bunden idag…

Många av oss är ju bundna idag till båda bredband, telefon och TV avtal som kanske sträcker sig i 24 månader.

Här är det ju ett litet problem, man vill ju inte ligga och betala dubbelt under 24 månader.

Och BorlängeStadsnät gillar inte att man skriver på som passiv kund, dvs man planerar inte att använda fibern.

Man har 12 månader på dig att teckna något avtal med en operatör efter installation.

Men vi har ju ett behov av att få in 50% för att få fiber i området.

Så jag har kollat lite och det kan ju hända saker i familjen som gör att behoven ändras.

Så om man skriver på så hittar jag ingen klausul i avtalet som säger att man måste teckna något den dag det verkligen blir fiber i området.
Man slipper ju inte installationskostnaden, men man har då ändå fått in fiber och kan ju teckna när andra avtal löpt ut.

Om du tecknat avtal med t ex Bredbandsbolaget, som ju inte finns som leverantör i BorlängeStadsnät. Och har 24 månader bindningstid.
Om du idag skriver på, vi lyckas få fiber indragen i maj och du har 12 månader tills Borlänge Stadsnät börjar debitera Stadsnätavgift. Då är vi i Maj 2015 och ditt avtal löper ut i November 2015. Det är 6 månader, men BS har bara 1 månads uppsägning på Stadsnätsavgiften. Så det borde kosta dig ca 150 kr att skjuta upp starten ytterligare 6 månader.

Så det behöver inte vara ett problem att skriva på avtalet nu även om du vill börja använda det först om 24 månader.

Problemet är kanske mer att betala 14500 kr nu för något jag först vill använda om 2 år. Men om två är risken stor att erbjudandet om fiber inte längre finns.

Jag kan väl dessutom nämna att om du är bunden till en operatör som idag finns i BorlängeStadsnät är det värt att ringa dom och kolla om du inte kan bryta det avtal du har mot att du tecknar ett nytt 24 månaders avtal via Fiber.

 

Ang hastigheter på avtalet?

Jag har hör flera som undrar över hastigheterna som står på avtalet man skickar in. Man skall kryssa i någon av följande rutor:

Bas 10 med 10/10 för bredband och telefoni

Plus 10 med 10/10 för bredband, telefoni och TV

Bas 80 med 80/80 för bredband och telefon

Plus 80 med 80/80 för bredband, telefoni och TV

 

Här spelar det INGEN roll vad man kryssar i på avtalet, men man måste kryssa i något!

När man sedan beställer en tjänst hos någon av leverantörerna så skickar dom i sin tur information till BorlängeStadsnät om vad du beställt och det är det som är avgörande vad du sedan har valt.

Kryssar man där emot INTE i något i dessa rutor tror BorlängeStadsnät att man är en passiv kund och räknas inte till de 50% som behövs för att vi skall få fiber i området.