När du väljer bredband

Information som jag hittade på Alinets hemsida (Allingsås Stadsnät):

Som hushåll eller företag kan det ibland vara svårt att hitta rätt när man skall välja bredband. Det blir inte lättare av att bredbandstjänsten paketeras på olika sätt och att det finns en uppsjö av olika överföringstekniker som inte alltid är jämförbara. Här är en del punkter som vi tycker du skall tänka på när du väljer:

Får du den hastighet du betalar för?

Det är ganska vanligt att bredbandstjänsten anges som ett intervall (t ex 12 – 24 Mbit/s). När du köper tjänsten vet du alltså inte vilken hastighet du kommer att få i praktiken, utan det beror på faktorer som t ex avstånd till telestationen, kvalité på telefonledningarna eller hur många andra som använder sin tjänst samtidigt. Det senare märker man inte minst om man nyttjar ett mobilt bredband, där nätet inte sällan blir så överbelastat att 3G-täckningen till och med försvinner helt. Bredband via fiber ger ofta en garanterad bandbredd.

Skiljer sig hastigheten beroende på om du skickar eller tar emot data?

För asymmetriska tjänster som t ex ADSL (via telejacket) anges den hastighet som man får när man tar emot data. Ofta får man sedan bara en bråkdel av denna hastighet när man skickar data. Tjänster via fiber däremot är nästan alltid symmetriska. Här är det viktigt att fundera över hur man använder sitt bredband. Har du som hushåll behov av att skicka tal eller ringa videosamtal (t ex via Skype) via bredbandet? Har företaget servrar som behöver kommas åt utifrån eller finns behov av att skicka större filer? I så fall bör man välja en bredbandsanslutning som ger lika bra hastighet i båda riktningar.

Innebär anslutningen en investering för dig?

I så fall, hur långsiktig är den investeringen? Med fiber pratar man idag inom bredbandsbranschen om avskrivningstider på mellan 20 och 30 år, dvs man kan vara lugn för att fibern kommer att hålla oavsett vilka nya tjänster som utvecklas framöver. Faktum är att staten har satt upp som mål att 2020 skall 90 % av befolkningen ha tillgång till 100 Mbit/s, något som i princip kommer att kräva fiber fram till fastigheten.

Vill du som hushåll säga upp din fasta telefon?

Detta är möjligt om du väljer att ta din bredbandstjänst via fiber.

Vad händer om bredbandet slutar att fungera?

För företag är driftsäkerhet ofta en viktig fråga. Sakta men säkert blir verksamheten mer och mer beroende av att det finns en fungerande bredbandskoppling. Fiber är idag den teknik som är mest driftsäker. Väljer man dessutom Alingsås Stadsnät som nätleverantör, erbjuder vi snabbt på-platsen-hjälp om något skulle hända.

Testa din nuvarande bredbandsanslutning på Bredbandskollen

Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Den drivs av .SE som är en oberoende allmännyttig organisation. Här kan du testa din befintliga bredbandskoppling och få fram statistik över mätningar som har gjorts av andra konsumenter.

Kommentarer inaktiverade.