Vi måste bli fler!

Så har Borlänge Stadsnät haft ett informationsmöte till.

Och beskedet är att vi måste bli 50% som är intresserade för att dom skall börja fundera på om det är lönsamt att dra ut fiber till våra hus.

Vi måste prata med våra grannar och få alla att inse att Fiber är morgondagens teknik.

Flera kan spara pengar på att använda fiber. Men framför allt så behöver vi gå ihop för att höja statusen på Yttermora som område.

 

2 kommentarer till Vi måste bli fler!